Lena Mirow bor i Stockholm och har en bakgrund som diplomat med bred erfarenhet från andra kulturer och miljöer än den svenska. Med sina verk vill hon visa på hur sammansatta vi människor är och hur fascinerande det är att vi håller ihop.

Vi bär med oss mycket, ibland sedan generationer tillbaka. Vi behöver förhålla oss till och anpassa oss efter många olika miljöer och situationer. Ibland bildar de olika delar vi består av en fantastisk enhet. Ibland brister det, något som skildras med viss humor och värme.